ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР
  • Та байнга хийдэг ямар ч төрлийн гүйлгээг загвар болгон сануулж болно.
  • Загвар болгон сануулсан гүйлгээг дуудаж гүйлгээ хийхдээ мөнгөн дүн болон бусад үзүүлэлтийг нь засварлах, энэ загвараа сануулах боломжтой.
  • Цаашид хэрэглэхгүй загварыг жагсаалтаас хасч болно.
     
        
 
 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРХ СУНГАХ
Та ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН доторхи ТОХИРГОО хэсэг рүү орж үйлчилгээний эрхээ өөрөө сунгах боломжтой. Хугацаа сунгасны хураамж таны данснаас суутгагдана.
 
 
 
ДАНС НЭМЭХ ХАСАХ
Та Most Money үйлчилгээний гишүүн банк (банкууд) дээрх өөрийн аль ч дансыг гар утсандаа нэмж бүртгэх, эсвэл бүртгэлээс хасах боломжтой.
 
 
 
АВТОМАТ ТӨЛБӨР
Сар бүр тогтмол хийгддэг төлбөрөө “автомат” ангилал руу шилжүүлэх нь таны цагийг хэмнэх болно.
 
 
 
ГҮЙЛГЭЭНИЙ ЛАВЛАГАА
Most Money үйлчилгээг ашиглан хийсэн бүх гүйлгээний жагсаалтыг 1 сарын хугацааны интервалаар харах боломжтой.
 
 
 
ҮЛДЭГДЭЛ ХУУЛГА
Та дансныхаа үлдэгдэл болон 1 сарын хугацааны интервалаар хуулгаа харах боломжтой.