ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ
- Текст энд байрлана.
БАНК ДЭЭР БҮРТГЭЛ
Банкин дээр иргэний үнэмлэх, гар утастайгаа очиж Most Money үйлчилгээнд бүртгүүлнэ.
*Most Money аппликэйшн гар утсандаа татаж суулгана. Мөн Мобикомын хэрэглэгчид интернэтгүй үед ашиглах боломжтой энгийн менюг 579 рүү on гэж илгээн суулгах боломжтой.
ДЭД ХЭРЭГЛЭГЧ
Та ойр дотны хүмүүсээ өөрийн дансаа тодорхой мөнгөн дүн, өдөр, цагийн хязгаарлалттайгаар хамтран ашиглах эрх бүхий дэд хэрэглэгчээр бүртгүүлж болно. Дэд хэрэглэгч нь зөвхөн гар утсаар гүйлгээ хийнэ.
ЭРХ СУНГАХ
Та ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БУЛАН доторхи ТОХИРГОО хэсэг рүү орж үйлчилгээний эрхээ өөрөө сунгах боломжтой. Хугацаа сунгасны хураамж таны данснаас суутгагдана.