Танилцуулга
Дараа төлбөрт хэрэглээний төлбөрийн цогц шийдлийг билл нэхэмжлэгч Биллер байгууллагуудад санал болгож байна. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй дараа төлбөрт үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагууд нь янз бүрийн нөхцөлд үйлчилгээгээ явуулддаг. Орчин үеийн хүчирхэг биллинг системтэйгээс авхуулаад зүгээр Windows Excel дээр биллээ хөтөлдөг нь ч бий. Энэ бүх нөхцөл байдалд зориулсан олон боломжийг агуулсан төлбөрийн шийдлийг бид санал болгодог.
 

МОСТ-ын дараа төлбөрт үйлчилгээний давуу тал нь
 • Хаягийн мэдээллийн санг хамгийн боловсронгуй байдлаар загварчлан нэвтрүүлсэн болно. Хэрэглэгч МОСТ-ын платформын аль ч үзүүрээс хаягийн мэдээллээ оруулаад өөрт хамааралтай биллээ лавлаад төлбөрөө төлөх боломжтой.
 • Хэрэглэгч төлбөрөө автоматаар төлөх тохиргоо хийх, хийлгэх боломжтой. Тохиргооны дагуу урьдчилан зааж өгсөн данснаас билл нэхэмжлэгдэх бүрт автоматаар төлбөр төлөгдөнө.
 • Биллер өөрийн хэрэглэгчдээ билл гарсан тухай МОСТ-ын системийг ашиглан МОСТ-ын 200,000 хэрэглэгчид, цаг тухайд нь, ҮНЭГҮЙ илгээх боломжтой.
 
     
 
 
 
ОНЛАЙН БИЛЛЕР
 • Өөрийн биллингийн системтэй, түүнийгээ МОСТ-той зориулалтын интерфэйсээр (API) залгаж холболт хийсэн биллер-байгууллага юм.
 • Ийм биллер-байгууллагын төлбөр төлөгч MostMoney үйлчилгээ ашиглан гар утас, интернэтээр шууд биллээ шалгаж чадах бөгөөд төлбөр хийхэд биллингийн систем дээр нь төлбөр хийгдсэн тухай автоматаар бүртгэж авна.
 • Төлбөр төлөгч нь MostMoney хэрэглэгч биш тохиолдолд MostMoney үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж, биллээ дуудаж шалгаад төлбөрөө бэлнээр хийж бас болно.
 
ОФЛАЙН БИЛЛЕР
 • МОСТ-ын сүлжээнд файл дамжуулах түвшинд холболт хийгдсэн байна.
 • Биллийн мэдээллээ “жагсаалт”-аар бэлтгэж файлаар МОСТ руу хүргүүлж, түүн дээр үндэслэн MОСТ-ын зүгээс sms-мессэж, е-мэйлээр төлбөр төлөгч нарт биллийн тухай мэдэгдэл илгээнэ.
 • Төлбөр төлөгч нар MostMoney үйлчилгээ ашиглан биллийн төлбөр хийсний дараа тодорхой хугацаанд энэ тухай мэдээллийг файлаар буцааж авна.
 • Төлбөр төлөгч нь MostMoney хэрэглэгч биш тохиолдолд MostMoney үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж, биллээ дуудаж шалгаад төлбөрөө бэлнээр хийж болно.
 
АУТЛАЙН БИЛЛЕР
 • MostMoney үйлчилгээнд хараахан элсээгүй, МОСТ-ын сүлжээтэй холболт байхгүй, зөвхөн төлбөр хүлээн авах банкны дансаа МОСТ-д бүртгүүлсэн биллер юм.
 • Төлбөр төлөгч нь “Билл Төлбөр”-ийн дэлгэц дээр хэрэглэгчийн дугаар, мөнгөний дүнгээ оруулж төлбөр хийнэ.
 • Төлбөр төлөгч нь MostMoney хэрэглэгч биш тохиолдолд www.mostmoney.mn сайтаар орж банкны картаа ашиглан, эсвэл MostMoney үйлчилгээний гишүүн аль нэг банкны салбар дээр очиж бэлнээр төлбөр хийж болно.
 • Most Money үйлчилгээний зүгээс биллийн төлбөр хийгдсэн тухай мэдэгдэл ирэхгүй, тийм учраас биллийн төлбөр хийгдсэн эсэхийг биллер нь өөрийн банкны хуулга дээрээс шүүн үзэж шалгаж байх шаардлагатай.
 
МЭДЭГДЭЛ ХҮРГЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Биллер-байгууллага нь МОСТ-ын мэдэгдэл хүргэх үйлчилгээнд бүртгүүлж, биллийн тухай болон бусад мэдэгдлүүдээ хэрэглэгч нартаа гар утасны мессэжээр илгээж байх боломжтой.
ЭЛСЭХ ЗААВАР
Онлайн биллерээр элсэх
1. Most Money үйлчилгээний гэрээ байгуулна Гэрээний загвар
2. МОСТ ба Биллер хоорондын сүлжээний холболт Сүлжээний холболтын заавар
3. Програм хагамжийн холболт API
Офлайн биллерээр элсэх
1. Most Money үйлчилгээний гэрээ байгуулна Гэрээний загвар
3. МОСТ руу файл дамжуулах Файл бэлтгэх заавар
4. МОСТ-оос төлбөр хийгдсэн тухай мэдэгдэл хүлээн авах Файл хүлээн авах заавар
Аутлайн биллерээр элсэх
1. Most Money үйлчилгээнд бүртгүүлэх Бүртгэлийн загвар
2. Төлбөр хийгдсэн тухай банкны хуулгаа шалгах