- Дараа төлбөрт үйлчилгээнүүдийнхээ төлбөрийг нэхэмжлэн авахад биллерийн гэрээ байгуулан Most Money үйлчилгээг ашиглаж болно.
- Гар утасны нэгж цэнэглэх Top-up үйлчилгээнд Most Money хамгийн тохиромжтой.
- ҮХО-ын нэгж борлуулдаг дилерүүд Most Money ашиглан дансаа цэнэглээд, тэндээсээ эцсийн хэрэглэгч нарт нэгж борлуулж болох бөгөөд үүний тулд ҮХО ба дилер хоорондын тооцоог автоматжуулах нэмэлт шийдэл шаардагдана.
- ҮХО-ийн интернэтээр нийтэд худалдаалдаг бараа, контент, үйлчилгээний төлбөр хийхэд Most Money үйлчилгээний ПОС-ийг ашиглаж бас болно.
ҮХО
--
ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
ГрэйпСити компанийн МАРС систем ашигладаг бичил санхүүгийн байгууллага Most Money үйлчилгээг шууд ашиглах боломжтой, өөр систем ашигладаг байгууллагын хувьд интерфэйс програм шаардагдана. Жич: Бичил санхүүгийн байгууллагууд PosPay, Mapi-POS, mPOS ашиглах боломжтой.
ЭЛСЭХ ЗААВАР
ГрэйпСити компанийн