Цахим дансны үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд ямар ч байгууллага Most Money үйлчилгээг ашиглах бололцоотой.
ФИНТЕЧ
ГрэйпСити компанийн
ПРОГРАМ ХАНГАМЖ
ГрэйпСити компанийн МАРС систем ашигладаг бичил санхүүгийн байгууллага Most Money үйлчилгээг шууд ашиглах боломжтой, өөр систем ашигладаг байгууллагын хувьд интерфэйс програм шаардагдана. Жич: Бичил санхүүгийн байгууллагууд PosPay, Mapi-POS, mPOS ашиглах боломжтой.
ЭЛСЭХ ЗААВАР
ГрэйпСити компанийн