- Урьдчилан нэгжээр цэнэглэсэн картаар бараа, үйлчилгээгээ борлуулдаг байгууллага Most Money үйлчилгээнд элсээд, өөрийн хэрэглэгч нартаа картны оронд гар утас, интернэтээр нэгжээ зарах бололцоотой.
- Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ үзүүлэгчийн програм хангамжийн систем ба МОСТ-ын програм хангамжийн системийн хооронд онлайн түвшинд холболт хийнэ.
ПРЭПЕЙД
ГрэйпСити компанийн
БУСАД
ГрэйпСити компанийн