Цахим дансны үйлчилгээ үзүүлдэг ямар ч байгууллага Most Money үйлчилгээг ашиглах бололцоотой.